Friday 26 August 2022

Objektif Pengurusan Stor - Perkhidmatan Kepada Organisasi


Pengurusan stor yang baik  menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada organisasi. Perkhidmatan ini terdiri daripada pemantauan berperingkat, seperti penggunaan bahan mentah, jumlah produk akhir, dan pengawalan sekerap.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment