Sunday 21 August 2022

Fakta Pengucapan Awam - Penggunaan Visual


Kajian menunjukkan bahawa tahap fokus audien berada di tahap kemuncak apabila penyampai menggunakan jenaka dalam ucapannya.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment