Friday 26 August 2022

Objektif Pengurusan Stor - Mewujudkan Koordinasi Dengan Jabatan Lain


Pengurusan organisasi sangat bergantung kepada penyelarasan. Objektif asas pengurusan stor adalah untuk mempunyai komunikasi yang betul dengan unit kawalan bahan.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment