Friday 26 August 2022

Objektif Pengurusan Stor - Mewujudkan Koordinasi Dengan Jabatan Lain


Sebagai contoh, pengurus gudang atau stor, perlu bekerjasama dengan unit lain, supaya aktiviti organisasi dapat berjalan dengan teratur. Mereka memberikan aliran maklumat dan bahan yang berterusan untuk menyediakan dan menyelenggara perkhidmatan kepada unit lain.

#TripleATraining
#HRDCTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanHRDC
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment