Tuesday 23 August 2022

Fakta Pengucapan Awam - Kebimbangan Pengucapan Awam


75% peserta mengakui ketakutan mereka terhadap pengucapan awam dan 95% peserta bersetuju bahawa jika kaunseling, arahan dan bimbingan yang betul diberikan, ketakutan ini boleh diatasi.

#TripleATraining
#HRDCTrainer
#HRDCTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment