Saturday 6 June 2020

Anggaran Jumlah Penggunaan PowerPoint


Kira-kira 35 juta pembentangan menggunakan PowerPoint dilakukan setiap hari oleh 500 juta pengguna di seluruh dunia.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#KursusPowerPoint
#KursusMicrosoftPowerPoint
#MicrosoftOfficePowerPointKL
#PowerPointCourseKL

No comments:

Post a Comment