Friday 19 June 2020

Excel Kini Mengendalikan Lebih Banyak Sel Daripada Versi Asal


Excel boleh mengendalikan lebih banyak sel daripada sebelumnya. Excel 2.0 hingga Excel 95 mempunyai had 16,384 baris. Excel 97 hingga 2003 mampu mengendalikan 65.536 baris dan 256 lajur. Pada saat Excel 2007 muncul, ia menawarkan 1.048.576 baris dan 16.384 lajur iaitu bersamaan dengan 17.179.869.184 sel.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFTrainingProvider
#KursusExcel
#KursusMicrosoftExcel
#MicrosoftOfficeExcelCourseKL
#MicrosoftExcelCourseKL
#ExcelCourseKL

No comments:

Post a Comment