Tuesday 30 June 2020

Penyelia Bertanggungjawab Memberi Laporan Kepada Pihak Atasan


Sebagai penyelia, anda sering bertanggungjawab untuk melaporkan prestasi pasukan dan individu kepada sumber manusia dan pengurusan kanan. 

Anda mungkin perlu menilai setiap anggota pasukan anda dari segi ketepatan masa, prestasi dalam mencapai objektif, profesionalisme, masalah disiplin, kepatuhan terhadap polisi syarikat dan banyak lagi. 

Anda mungkin juga diminta untuk mengembangkan dan mengurus rancangan peningkatan prestasi.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment