Tuesday 9 June 2020

Belajar Bahasa Inggeris Dapat Membantu Anda Bertemu Dengan Orang Baru


Bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi 53 negara dan digunakan sebagai bahasa lingua franca oleh peduduk di seluruh dunia. 

Ini bermaksud sama ada anda bekerja di Beijing, atau melancong di Brazil, belajar bahasa Inggeris dapat membantu anda berbual dengan penduduk di seluruh dunia.

#AzmiShahrin
#tripleAtraining
#EnglishWithAzmi
#KursusBahasaInggeris
#AzmiAjarEnglish
#SebutanBahasaInggeris

No comments:

Post a Comment