Tuesday 16 June 2020

Penyelia Bertanggungjawab Melatih Pekerja Baru


Apabila pekerja baru memasuki organisasi, seorang penyelia betanggungjawab menolong mereka memahami peranan kerja dan memberi sokongan kepada mereka semasa mereka bekerja. Ini termasuklah memberi orientasi di tempat kerja, menerangkan polisi syarikat dan tugas hakiki mereka.

Penyelia boleh menguruskan semua aktiviti ini secara bersenderian, atau mereka boleh bekerja dengan jabatan sumber manusia untuk memastikan pekerja baru ini menerima bimbingan dan maklumat yang mereka perlukan.

#AzmiShahrin
#TripleATraining
#HRDFCertified
#HRDFTrainingProvider
#KursusPenyeliaanBerkesan
#KursusKemahiranMenyelia
#SupervisorySkillsCourseKL
#SupervisorySkillsCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment