Thursday 4 June 2020

Sebutan Betul "Coconut"


Hari ini, kita belajar sebutan betul "Coconut" iaitu dibunyikan sebagai "Kokanat" bukan "Kokonat"

#AzmiShahrin
#tripleAtraining
#EnglishWithAzmi
#KursusBahasaInggeris
#EnglishForBusinessCommunicationCourseKL
#AzmiAjarEnglish
#SebutanBahasaInggeris

No comments:

Post a Comment