Monday 15 June 2020

Sebutan Betul "Faculty"


Sebutan fak-ul-ti dan fa-kul-ti itu ialah sebutan Bahasa Melayu. Sebutan "Faculty" dalam Bahasa Inggeris ialah fæ-kəl-ti. Mari kita dengar macam mana Encik Azmi sebut dengan betul.

#AzmiShahrin
#tripleAtraining
#EnglishWithAzmi
#KursusBahasaInggeris
#EnglishForBusinessCommunicationCourseKL
#AzmiAjarEnglish
#SebutanBahasaInggeris

No comments:

Post a Comment