Tuesday 11 January 2022

Fakta Pengucapan Awam - Eye Contact Selama Tiga Saat


Apabila anda menyampaikan ucapan, anda disyorkan untuk membuat eye contact selama tiga saat sahaja. Jika ianya terlalu singkat, anda akan dilihat sebagai orang yang tidak bersungguh-sungguh. Namun, jika ianya terlalu lama, maka anda mingkin akan menggerunkan audien anda.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment