Wednesday 5 January 2022

Kepentingan Pengurusan Fail & Dokumen - Menyimpan Dokumen Secara Berpusat


Anda disarankan untuk meletakkan semua dokumen syarikat anda di satu lokasi berpusat. Ini boleh memudahkan proses mendapatkan semula dokumen kerana pekerja boleh mencari nama folder dan mencari dokumen yang mereka inginkan dengan mudah.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment