Wednesday 5 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Mengekalkan Nilai Stok


Matlamat utama pengurusan stor adalah untuk memastikan bahan dipesan secara tetap untuk menggunakan modal kerja yang optimum.

Kedua, ia menyumbang kepada kos penyimpanan yang lebih rendah.

Seterusnya, penyimpanan stok di stor disiapkan dalam tempoh yang lebih singkat.

Akhirnya, penjaga stor cuba menghalang inventori daripada menjadi usang dan juga cuba meminimumkan masa gudang untuk sesuatu barang.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment