Wednesday 5 January 2022

Objektif Pengurusan Stor - Meminimumkan Kos Pengeluaran


Matlamat utama kedai adalah untuk menghasilkan perkhidmatan pada kos serendah mungkin dengan meminimumkan kos pengeluaran.

Jumlah kos bahan dalam pengeluaran termasuk kos bahan, kos perolehan, dan kos pengangkutan dan pemindahan bahan. Kos stor termasuk pemeliharaan, perakaunan, insurans dan peralatan stor.

Kos ini mempunyai kesan langsung atau tidak langsung ke atas jumlah kos produk.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanStor
#KursusPengurusanStok
#KursusPengurusanInventori
#Kursus5S

No comments:

Post a Comment