Wednesday 5 January 2022

Kepentingan Pengurusan Fail & Dokumen - Komunikasi Yang Lebih Berkesan


Banyak program pengurusan fail datang dengan ciri-ciri yang berguna seperti kotak sembang, sistem penandaan dan keupayaan untuk mengulas pada dokumen. Ini penting kerana pekerja boleh bertanya satu sama lain tentang dokumen tertentu atau mengulas tentang kesilapan dalam dokumen.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment