Wednesday 5 January 2022

Kepentingan Pengurusan Fail & Dokumen - Organisasi Yang Lebih Efektif


Kebanyakan organisasi mempunyai banyak maklumat untuk disimpan, termasuk maklumat pekerja, produk, inventori dan kewangan. Pengurusan fail boleh membantu menyimpan, mendapatkan dan berkongsi maklumat dalam organisasi.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment