Wednesday 5 January 2022

Kepentingan Pengurusan Fail & Dokumen - Organisasi Menjadi Cekap


Pengurusan masa dan kecekapan adalah komponen penting dalam produktiviti syarikat.

Pengurusan fail meningkatkan kecekapan dengan mengurangkan masa yang diperlukan oleh pekerja untuk mencari dokumen.

Ia juga mengurangkan masa yang dihabiskan untuk mencipta semula fail jika pekerja tidak dapat mencari dokumen asal.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment