Tuesday 11 January 2022

Fakta Pengucapan Awam - Penggunaan Teknik Penceritaan


Jika anda bercucap dengan hanya memberitahu mereka fakta, kadar pengekalan maklumat dianggarkan sekitar 5% hingga 10%. Jika anda menambah beberapa bahan visual dan imej, kadar pengekalan meningkat kepada 25% hingga 30%. Jika anda menggunakan teknik penceritaan, kadar pengekalan dijangka meningkat kepada 65% hingga 75%.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment