Tuesday 11 January 2022

Tips Semasa Memberi Ucapan - Melakukan Eye Contact


Ketahui ucapan anda dengan baik supaya anda dapat mengekalkan eye contact dengan audien. Ini penting untuk melibatkan mereka dan memberi persona kepada anda semasa menyampaikan ucapan.

#TripleATraining
#HRDFTrainer
#HRDFTrainingProvider
#PembekalLatihanBerdaftar
#PembekalLatihanKewangan
#PembekalLatihanKementerianKewangan
#KursusPengucapanAwamKL
#KursusPengucapanAwam

No comments:

Post a Comment