Wednesday 5 January 2022

Kepentingan Pengurusan Fail & Dokumen - Mengurangkan Kesilapan Pemfailan


Pengurusan fail boleh mengurangkan bilangan ralat pemfailan. 

Jika anda menyimpan dokumen secara fizikal, sistem pemfailan yang teratur adalah perlu untuk mengelakkan dokumen tersalah letak.

Dokumen tersalah letak juga boleh berlaku secara digital, terutamanya jika pekerja menamakan atau menyusun fail dengan salah.

Sistem pengurusan fail mengurangkan ralat dengan memberikan panduan yang jelas semasa menyimpan dan mencari fail.

#TripleATraining
#HRDFTrainingProvidier
#PembekalLatihan
#PembekalLatihanPSMB
#PembekalLatihanHRDF
#KursusPengurusanDokumen
#DocumentManagementCourseKL
#DocumentManagementCourseMalaysia

No comments:

Post a Comment