Tuesday 18 June 2013

Amalan "6S Housekeeping" di Tempat Kerja


Methodologi

Syarahan, Perbincangan, Aktiviti Kumpulan & Pembentangan


Isi Kandungan

1. Pengenalan Kepada 6S                                                                      
-  SEIRI
-  SEITON                            
-  SEISOO
-  SEIKETSU
-  SHITSUKE
-  Shikari-yaro
-  Prinsip 6S
-  Kaedah 6S’s

2. Kepentingan 6S

-  Membaiki Aspek Keselamatan
-  Meningkatkan Moral Pekerja
-  Pemilikan Kawasan Kerja
-  Meningkatkan Produktiviti
-  Membaiki Penjagaan (Maintenance)
-  Membaiki Pulangan Syarikat

3. Keberkesanan Implementasi 6S

-  Kerkesanan Peringkat Permulaan Budaya Kerja Harian
4. Kaedah Menangani Pembaziran

-  Pengeluaran Berlebihan
-  Masa Menunggu
-  Kesilapan Process Kerja
-  Pengangkutan
-  Inventori
-  Kecacatan Produk
-  Sumber-Sumber Terbiar
-  Penyalahgunaan Sumber

5. Produktiviti & 6S

-  Kualiti
-  Kos
-  Kepantasan
-  Pergantungan
-  Fleksibiliti
-  Rekabentuk Kerja

6. Elemen Keberkesanan 6S
                     
-  Organisasi Sistematic
-  Rekabentuk Tempat
-  Pembersihan
-  Kawalan yang Distandardkan
-  Sorting- visual placement
-  Scrubbing clean
-  Standardisation control


Peserta

1. Semua staff yang bertugas di bahagian pengeluaran & pergudangan
2. Pengurusan, Supervisor / Penyelia, Team Leader & Operator

No comments:

Post a Comment